Deltakwartier: opnieuw verhuur woningen

Deltakwartier: opnieuw verhuur woningen

In 2017 pakte woningcorporatie Portaal, samen met Amvest en bouwbedrijf Van
Grunsven, het vervolg op van de nieuwbouw in het Deltakwartier. Portaal realiseert 40
sociale huurwoningen en 39 koopwoningen. Daarnaast bouwt Amvest 151
huurwoningen in de vrije sector. In deze speciale nieuwsbrief leest u meer over nieuwe
sociale huurwoningen, die Portaal medio januari 2019 zal aanbieden.
De overige 9 eengezinswoningen worden in februari 2019 geadverteerd.

Alle woningen zijn verhuurd.

Vragen? Chat nu