Ik heb een jaarinkomen hoger dan € 40.024,=. Is een inschrijving bij Entree zinvol?

Ja, inschrijven bij Entree is altijd zinvol.

Een deel van het aanbod in de huurprijscategorie tussen € 678,76 en € 752,33 is beschikbaar voor woningzoekenden met een middeninkomen.

Voor 1 persoonshuishoudens ligt deze grens op € 44.655, voor 2 persoonshuishoudens op € 48.828 en voor 3- en meerpersoonshuishoudens op € 53.000.

Daarnaast kunt u op Entree ook huurwoningen vinden met een huurprijs hoger dan € 752,33 (prijspeil 2021). Misschien daalt uw inkomen in de toekomst en dan kan een sociale huurwoning wel bij u passen. Met een inschrijving bouwt u nu vast meettijd op. Inschrijven bij Entree is gratis.

Vragen? Chat nu