Ik heb een jaarinkomen hoger dan € 40.765 (1-persoon) of € 45.014 (meerpersoons). Is een inschrijving bij Entree zinvol?

Ja, inschrijven bij Entree is altijd zinvol.

Een deel van het aanbod in de huurprijscategorie tussen € 678,67 en € 763,47 is beschikbaar voor woningzoekenden met een middeninkomen.

Voor 1 persoonshuishoudens ligt deze grens op € 47.077, voor 2 persoonshuishoudens op € 50.636 en voor 3- en meerpersoonshuishoudens op € 54.196.

Daarnaast kunt u op Entree ook huurwoningen vinden met een huurprijs hoger dan € 763,47 (prijspeil 2022). Misschien daalt uw inkomen in de toekomst en dan kan een sociale huurwoning wel bij u passen. Met een inschrijving bouwt u nu vast meettijd op. Inschrijven bij Entree is gratis.

Vragen? Chat nu