Ik heb een jaarinkomen hoger dan €44.035 (1-persoon) of € 48.625 (meerpersoons). Is een inschrijving bij Entree zinvol?

Ja, inschrijven bij Entree is altijd zinvol.

Een deel van het aanbod in de huurprijscategorie tussen € 693,60 en € 808,06 is beschikbaar voor woningzoekenden met een middeninkomen.

Voor 1 persoonshuishoudens ligt deze grens op € 47.948, voor 2 persoonshuishoudens op €51.717 en voor 3- en meerpersoonshuishoudens op €55.486.

Daarnaast kunt u op Entree ook huurwoningen vinden met een huurprijs hoger dan € 808,06 (prijspeil 2023). Misschien daalt uw inkomen in de toekomst en dan kan een sociale huurwoning wel bij u passen. Met een inschrijving bouwt u nu vast meettijd op. Inschrijven bij Entree is gratis.

Vragen? Chat nu