Passend toewijzen

Sinds 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een kale huurprijs tot €710,68 per maand. De corporaties moeten deze woningen namelijk 'passend toewijzen'. Passend toewijzen betekent dat de corporatie ervoor moet zorgen dat de hoogte van uw huur past bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren.

Wat betekent passend toewijzen?
De overheid heeft deze norm in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’.

Wat betekent dit voor woningzoekenden?
Door het passend toewijzen moeten de aangesloten corporaties bij het toewijzen van woningen rekening houden met de huishoudgrootte en het verzamelinkomen van de nieuwe huurder.

In het schema rechtsboven ziet u op welke woningen u kunt reageren. Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte.

Het kan voorkomen dat u ook kunt reageren op woningen met een hogere huurprijs. Portaal kiest er namelijk voor om alle woningen aan alle woningzoekenden aan te bieden. Als de huur hoger is dan de grens van de huurtoeslag en u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan verlaagt Portaal voor u de huur. Voor meer informatie, klik hier voor de website van Portaal.

Controleer uw inschrijfgegevens via Mijn Entree!
Het is belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving bij Entree actueel zijn. Zodra er veranderingen in uw verzamelinkomen of de samenstelling van uw huishouden zijn, pas dit dan direct aan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. 

Bij uw inschrijving vult u uw verzamelinkomen in van 2016 x 1,0296 of het verzamelinkomen van 2017 x 1,0175 (indexatie naar 2018). Twijfelt u of u het juiste verzamelinkomen heeft ingevuld? Neem dan contact op met een van de corporaties. Zij helpen u graag. 

Is uw verzamelinkomen gewijzigd sinds 2016 of in de loop van 2017? Dan kunt u bij de corporatie aangeven dat ze uit moeten gaan van uw (actuele) inkomen in 2018. Hiervoor moet u uiteraard recente inkomensgegevens overleggen. Voor meer informatie, neem contact op met een van de corporaties.

De gegevens worden bij de toewijzing van een woning gecontroleerd. Om te controleren wat uw inkomen is, moet u in ieder geval beschikken over een Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een Inkomensverklaring, kies voor de veelgestelde vraag 'Hoe kan ik een Inkomensverklaring aanvragen?'.

Als uw gegevens niet blijken te kloppen kan de toewijzing niet doorgaan. U kunt uw gegevens controleren en aanpassen via Mijn gegevens op deze website.

Passend aanbod op Entree
Als service bieden we u “passend aanbod”. Als de gegevens bij uw inschrijving juist zijn, dan ziet u hier het aanbod dat past bij uw situatie. Wist u dat u ook per e-mail de passende woningen kunt ontvangen via het zogenaamde ‘tipbericht’? Dit kunt u aangeven in uw zoekprofiel.

 

Schema passend toewijzen (klik om te vergroten)