Urgentie- en bezwaar

Urgentie: Met voorrang een woning?

Zit u in een woonnoodsituatie en heeft u dringend woonruimte nodig, dan moet u eerst proberen zelf een oplossing te vinden. Lukt dan niet op korte termijn, dan kunt u een aanvraag voor een urgentie in dienen. Met een urgentieverklaring kunt u vier maanden lang met voorrang reageren op woningen die via Entree worden aangeboden.

Wilt u meer informatie over urgentie, ga dan naar een woningcorporatie in de regio of naar de website van de Urgentiecommissie Woningmarktregio Arnhem Nijmegen via: www.urgentiecommissie.nl. Op deze site kunt u alles lezen over hoe u een urgentie kunt aanvragen, welke regels daarbij gelden en wat voor mensen er eigenlijk in de urgentiecommissie zitten. 

Via de website kunt u geen contact opnemen met de urgentiecommissie. Dit loopt via de corporaties.

Bezwaar: Bent u het niet eens met een besluit?

Bent u het niets eens met het besluit van de urgentiecommissie? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen, dus per brief. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag nĂ¡ de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij de gemeente Arnhem. Deze gemeente is contactgemeente voor alle gemeenten in de woningmarktregio Arnhem Nijmegen. Ook als u in een andere gemeente woont, moet u uw bezwaarschrift dus indienen bij de gemeente Arnhem.

U kunt uw bezwaarschrift richten aan: Gemeente Arnhem, Cluster Intern Advies, ter attentie van het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie, postbus 9029, 6800 EL te Arnhem. Meer informatie vindt u op www.arnhem.nl.

Heeft u een klacht over de uitvoering van de woonruimteverdeling?
Bijvoorbeeld over de beoordeling van uw meettijd of het niet krijgen van een aangeboden woning, dan kunt u hiervoor terecht bij (de klachtencommissie van) een van de samenwerkende corporaties.