Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de veel voorkomende vragen. U kunt ook contact opnemen met één van de deelnemende woningcorporaties.

Inschrijven

Hebt u een Inkomensverklaring nodig? U kunt een Inkomensverklaring aanvragen via de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon.

Via de website van de Belastingdienst

Ga naar Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD.
> kies voor het tabblad Inkomstenbelasting 
> kies voor Belastingjaar 2015 of 2016 
> klik op het uitklapvenster naast 'inkomen 2015 of 2016' 
> kies voor “ik wil een inkomensverklaring afdrukken”.

Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? Bel dan 0800-0543
U kunt uw inkomensverklaring ook nog steeds telefonisch opvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Aan het opvragen zijn geen kosten verbonden. Het telefoonnummer is van de BelastingTelefoon is 0800-0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.

Wat is een Inkomensverklaring?
Een Inkomensverklaring is een officiële verklaring met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Op een Inkomensverklaring staan de volgende gegevens:

  •     uw naam en adres
  •     naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
  •     het jaar waarover de inkomensverklaring is afgegeven
  •     uw inkomensgegevens

De deelnemende woningcorporaties hebben woningen in de gemeenten Arnhem, Beuningen, Duiven, Doesburg, Groesbeek, Heumen, Lingewaard,  Millingen aan de Rijn, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden,  Rozendaal, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Bent u op zoek naar een woning in de regio Arnhem-Nijmegen? En staat u nog niet ingeschreven bij Entree?  Kiest u dan voor inschrijven. Inschrijven is gratis.


U wordt door de stappen van het inschrijfformulier geleid. Bij de laatste stap krijgt u een overzicht met de gegevens zoals ze zijn vastgelegd in het woningzoekendenregister van Entree. In dit overzicht vindt u ook uw inschrijfnummer. U kunt het overzicht printen. Een bevestiging van uw inschrijving ontvangt u per e-mail (en op verzoek per post).


U kunt zich inschrijven bij Entree als u:
- 18 jaar of ouder bent en;
- in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Komt de combinatie van uw achternaam en geboortedatum al voor in het woningzoekendenregister of woont u in het buitenland, dan kunt u zich alleen via een woningcorporatie laten inschrijven. Download hier het inschrijf- en wijzigingsformulier. U kunt het invullen en opsturen naar een woningcorporatie.

Een overzicht van de deelnemende corporaties vindt u onder contact.

Uw inschrijving wordt geregistreerd in het woningzoekendenbestand van Entree. Nadat u bent geregistreerd, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het proces rondom de toewijzing van de woning.

We kennen drie categorieën woningzoekenden. Bij de inschrijving moet u aangeven of u doorstromer, herstarter of starter bent.

U bent doorstromer als u zelfstandige woonruimte in Nederland leeg achterlaat. Een zelfstandige woning is een woonruimte waarbij keuken, douche en toilet achter een afsluitbare toegangsdeur liggen.

Het kan zijn dat u vanwege het verbreken van uw relatie andere woonruimte zoekt en dat uw ex-partner in de huidige woning blijft wonen. Onder bepaalde voorwaarden bent u dan een herstarter. De corporatie kan u hier meer informatie over geven.

In alle andere gevallen bent u starter. Het maakt niet uit of u huurder of eigenaar van de woning bent. Van belang is hoe de situatie volgens het bevolkingsregister is op het adres waarop u woont.

In deze regio zijn er meer woningzoekenden dan beschikbare huurwoningen. Het is dan ook belangrijk de woningen zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk te verdelen. Het grootste gedeelte van de woningen wordt verdeeld op basis van meettijd. Als u op een advertentie reageert met de verdeler meettijd, dan  wordt u, met alle woningzoekenden die ook op deze advertentie gereageerd hebben, op volgorde van uw “meettijd” op een lijst geplaatst.

Bent u starter?
Dan is uw registratiedatum de datum dat u bent ingeschreven bij Entree. Dit is uw meettijd

Bent u doorstromer of herstarter?
Dan is uw registratiedatum uw woonduur; de datum dat u volgens het bevolkingsregister op het huidige adres woont. Dit is uw meettijd. Deze datum mag niet liggen voor uw achttiende verjaardag. De woonduur moet u opgeven bij uw inschrijving. Controleert u van te voren bij de gemeente of de datum die u wilt opgeven ook klopt.

Behoud meettijd per 1 januari 2013

Sinds 1 januari 2013 is dat als u verhuist u uw opgebouwde meettijd behoudt. Hoe werkt dit? U registreert zich als woningzoekende, eventueel met uw woonduur van uw huidige zelfstandige woonruimte en u hebt vanaf dat moment een registratiedatum. Als u verhuist (na 1 januari 2013) naar ander woonruimte, dan behoudt u altijd uw registratiedatum, oftewel uw meettijd.

Als woningzoekende bent u verplicht er voor te zorgen dat uw geregistreerde gegevens bij Entree juist zijn. Het is dan ook van belang dat u veranderingen in uw situatie, zoals een adreswijziging, direct wijzigt via Mijn Entree op deze website of het inschrijf- en wijzigingsformulier inlevert bij een van de deelnemende woningcorporaties.

Indien u voor 1 januari 2013 bent verhuisd naar zelfstandige woonruimte en dit nooit heeft doorgegeven, dan kan dit consequenties hebben voor uw opgebouwde rechten c.q. uw meettijd.

Indien uw gegevens niet kloppen, dan kunt u via Mijn Entree uw gegevens wijzigen. Indien u vragen heeft over het wijzigen van uw gegevens, dan kunt u ook contact opnemen met een van de woningcorporaties.

Het is belangrijk dat uw gegevens correct zijn. Controleer uw gegevens regelmatig en geef wijzigingen in uw geregistreerde gegevens tijdig door.

Als u bijvoorbeeld verhuisd bent, moet u uw nieuwe adres doorgeven. Als uw geregistreerde gegevens niet meer kloppen, kan dat leiden tot intrekking van de woningaanbieding of zelfs tot uitschrijving.

Indien u samen staat ingeschreven, maar u bent niet meer samen op zoek naar woonruimte dan kunt u uw inschrijving laten splitsen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het splitsingsformulier. Dit formulier kunt u uitprinten en inleveren bij een woningcorporatie. Degene die de splitsing aanvraagt krijgt een nieuw inschrijfnummer.

Indien u uw inschrijving wilt splitsen vanwege het verbreken van een relatie en u gaat de woning waar u samenwoont met uw ex-partner verlaten, dan bent u mogelijk een herstarter. De corporatie kan u hier meer informatie over geven.

Voor doorstromers die willen gaan samenwonen en daarbij beiden afzonderlijk een zelfstandige sociale huurwoning in Nederland leeg achterlaten, geldt als meettijd de som van de meettijd van deze twee afzonderlijke doorstromers. Deze optelling is eenmalig. Dit wordt ook wel de 'liefde wordt beloond' regeling genoemd.

U kunt dan gezamenlijk op zoek gaan naar een woning en uw meettijd bij elkaar laten optellen. Voor meer informatie, informeer bij een van de deelnemende corporaties.

U wilt natuurlijk bereikbaar zijn voor de medewerkers van de woningcorporatie in het geval dat zij u een woning gaan aanbieden. Zorg er daarom voor dat uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer juist geregistreerd staan bij Entree.

U kunt uw correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer eenvoudig aanpassen via Mijn Entree op deze website. Uw woonadres kunt u mogelijk niet aanpassen via deze website. Hiervoor dient u contact op te nemen met een corporatie.

Indien u niet langer als woningzoekende ingeschreven wilt staan bij Entree, dan kunt u zich laten uitschrijven. Hiervoor dient u contact op te nemen met een van de woningcorporaties. Klik hier voor de contactgegevens.

Uw inschrijving bij Entree is kosteloos. Mocht u in de toekomst toch in aanmerking willen komen voor een woning via Entree, dan kunt u wellicht beter ingeschreven blijven staan. Het is wel belangrijk dat uw gegevens correct zijn. Geef wijzigingen in uw geregistreerde gegevens tijdig door.

U wordt uitgeschreven als woningzoekende:
- op uw eigen verzoek;
- als u niet tijdig gewijzigde relevante gegevens doorgeeft of als u onjuiste informatie verstrekt over uw inschrijving;
- als u een huurovereenkomst tekent bij een corporatie. U krijgt dan automatisch een nieuwe inschrijving. U behoudt uw registratiedatum.
N.B. De reacties die u heeft geplaatst met uw oude inschrijving komen te vervallen.

Inschrijven voor studenten

Zoeken, reageren en passend toewijzen

Met voorrang een woning

Regels

Deze pagina delen via