Wat is een levensloopgeschikte of een rolstoelgeschikte woning?

Dat is een zelfstandige huurwoning, die geschikt is voor mensen die een lichamelijk beperking hebben. Er zijn twee verschillende soorten aangepaste woningen:
• Levensloopgeschikte woningen: woningen voor mensen met een (lichte) lichamelijke beperking.
• Rolstoelgeschikte woningen: woningen die geschikt zijn voor mensen die altijd een rolstoel nodig hebben.

In deze woningen zijn vaak dure aanpassingen gemaakt. Daarom worden deze woningen verhuurd aan mensen die ze echt nodig hebben. De woningcorporaties verhuren deze woningen eerst aan mensen die een bewijs van de gemeente hebben dat ze moeten verhuizen. Dit noemen we een indicatie. In deze indicatie moet staan dat iemand met voorrang naar een levensloopgeschikte of rolstoelgeschikte woning mag verhuizen.

Rolstoelgeschikte woning
Advertenties voor een rolstoelgeschikte woning lopen altijd 5 dagen. De corporatie moet deze woning aanbieden aan een kandidaat met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning. Lukt het de eerste keer na adverteren niet om een kandidaat te vinden met deze indicatie? Dan wordt de advertentie geannuleerd en nog een keer geadverteerd. Wordt er dan nog geen kandidaat gevonden met deze indicatie? Dan wordt de woning aangeboden aan een kandidaat zonder deze indicatie.

Vragen? Chat nu