Kunnen mijn partner en ik ons allebei inschrijven?

U kunt uzelf en uw partner inschrijven als woningzoekende. Als u samen naar een woning wilt verhuizen, bent u verplicht om u samen op één inschrijving te registreren. Staat u allebei ingeschreven? Dan kunt u de twee inschrijvingen samenvoegen. Vul hiervoor het samenvoegformulier in en mail deze naar een corporatie. 

Als u in een later stadium besluit om niet samen naar een woning te zoeken, dan kunt u de inschrijving laten splitsen. U krijgt dan allebei de registratiedatum die aan uw oorspronkelijke inschrijving gekoppeld was. Hiervoor vult u het splitsingsformulier in. 

 

Vragen? Chat nu