Huurders gezocht voor het project ElderBuren in Arnhem

Gezocht: betrokken buren
Aan de Leidenweg in de Arnhemse wijk Elderveld verschijnt een bijzonder wooncomplex: ElderBuren. Begin juni is het complex af. Daarom starten wij vanaf vandaag met het zoeken naar huurders die een steentje bij willen dragen aan een fijne woonomgeving.

Iedereen doet mee
ElderBuren wordt een gemengde woongemeenschap, met bewoners die contact onderhouden met elkaar én met de buurt. Wat hen bindt is een actieve, betrokken houding: ze willen graag wonen in een omgeving waarin zij iets voor elkaar kunt betekenen. En waarin zij gezamenlijk activiteiten ondernemen. Bijvoorbeeld door samen te koken of door samen een wandeling te maken.

Wie worden uw nieuwe buren?
Er zijn 50 appartementen beschikbaar voor diverse ‘doorstromers’. Dit zijn mensen die een lege zelfstandige huur- of koopwoning in Arnhem achterlaten. Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners bewust en met overtuiging kiezen voor samenleven met elkaar en met de buurt. We letten dan ook vooral op motivatie. Bij gelijke geschiktheid krijgen 55-plussers uit Arnhem-Zuid voorrang.

De overige 19 appartementen zijn voor Siza-cliënten, die toe zijn aan een volgende stap en met ondersteuning van Siza kiezen voor samenleven in ElderBuren. Hierbij gaat het om mensen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die soms begeleiding of verzorging nodig hebben: ‘beschermd thuis zelfstandig’. Hiervoor is dagelijks tussen 09.00 en 20.00 uur een zorgbegeleider van Siza aanwezig met kantoorruimte in ElderBuren

Projectwebsite: werving nieuwe buren
op www.elderburen.nl vindt u meer informatie over dit project. Hier leest u onder andere over de community coach die samen met de bewoners de gemeenschap vormgeeft. Ook de werving- en selectieprocedure voor kandidaten leggen wij hier uit.

Wilt u zelf wonen in ElderBuren?
Dan kunt u zich via deze website inschrijven. Houd daarbij in de gaten dat de eerste selectie op basis van uw motivatie plaatsvindt!

Meer informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van het project? Neemt u dan contact met de kwartiermakers voor dit project: Maurice Wouters en Ids Breeuwsma. Dit kan via www.elderburen.nl of per e-mail: elderburen@portaal.nl.

Vragen? Chat nu