Let op: woningadvertentie Woonservice Ijsselland voortaan 3 dagen op Entree!

Vanaf maandag 5 februari adverteert corporatie Woonservice Ijsselland(WIJ) hun vrijkomende woningen 3 dagen op Entree. Dit versnelt het verhuurproces: woningen komen sneller weer beschikbaar voor woningzoekenden. Daarmee sluit de werkwijze van WIJ aan op de meeste andere corporaties die binnen de regionale Huisvestingsverordening werken. Kijkt u voortaan iedere 3 werkdagen op Entree.nu? Dan weet u zeker dat u geen advertentie mist!

Vragen? Chat nu