Nieuwe Huisvestingsverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Nieuwe Huisvestingsverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe regionaal afgestemde Huisvestingsverordening voor de gemeenten[1] in de Groene Metropoolregio. In deze verordening staan aangepaste regels voor de verdeling van sociale huurwoningen in de hele woningmarktregio Arnhem Nijmegen. Een nieuwe verordening is nodig omdat de huidige versie op 31 december 2023 vervalt.

 Nieuwe regels voor de verdeling van sociale huurwoningen

Een aantal zaken in de woonruimteverdeling zijn nieuw:

  • Het percentage sociale huurwoningen dat verloot wordt gaat omhoog van maximaal 15% naar maximaal 30% om starters meer kans te geven.
  • Daarnaast wordt in de huisvestingsverordening duidelijker omschreven welke doelgroepen worden bemiddeld naar een woning.
  • En voortaan kunnen er meer woningen speciaal worden gelabeld voor bijvoorbeeld ouderen en grote gezinnen.
  • Op verzoek van een aantal regiogemeenten wordt het ook mogelijk om 50% van de sociale nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners.

 

Mantelzorgurgentie per 1 januari 2024 via regionale urgentie commissie.

De mantelzorgurgenties worden nu nog door de gemeente verstrekt. Deze urgenties worden straks voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Duiven, Heumen, Nijmegen, Rheden, Rozendaal, Westervoort, en Zevenaar ondergebracht bij de Regionale Urgentie Commissie, die ook de overige vormen van urgentie, zoals noodurgentie, afhandelt. Dit draagt bij aan meer uniformiteit, transparantie en een betere afstemming met andere vormen van urgentie. Een mantelzorgurgentie moet vanaf 1 januari 2024 voor deze gemeenten bij de woningcorporaties worden aangevraagd en niet meer bij de gemeente.

De gemeenten Arnhem, Druten, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum en Wijchen blijven de mantelzorgurgentie voorlopig nog wel zelf verstrekken.

 

[1] Met uitzondering van Mook en Middelaar.

Vragen? Chat nu