Wat is inflatiecorrectie?

Het leven wordt elk jaar een stukje duurder. Dat noemen we inflatie. De overheid berekent elk jaar hoeveel duurder het leven geworden is ten opzichte van het vorige jaar. Uit die berekening komt de inflatiecorrectie. Deze wordt gebruikt om de gemiddelde inkomensstijging voor het volgende jaar te berekenen. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geeft jaarlijks aan hoe hoog de inflatiecorrectie is.

 

Vragen? Chat nu