Waarom moet ik aan voorwaarden voldoen om een woning te kunnen huren?

Woningcorporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. Daarvoor zijn regels vastgesteld in de wet waar woningcorporaties zich aan moeten houden. 

Per 1 januari 2016 moeten woningcorporaties 95% van de woningzoekenden met een laag inkomen een huurwoning bieden die past bij hun inkomen. De overheid wil voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Naast uw verzamelinkomen kunnen er een aantal andere voorwaarden gesteld worden. Meer daarover leest u bij de vraag "Welke voorwaarden en voorrangsregels zijn er bij woningen?".

 

 

Vragen? Chat nu