Wanneer verandert mijn registratiedatum?

Sinds 1 januari 2013 behoudt u uw registratiedatum als u verhuist. Een woningcorporatie controleert de datum met een gemeentelijk uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Zorg wel dat dit een uittreksel is waar uw woonhistorie op vermeld staat!

Vóór 1 januari 2013 waren er andere regels. Als een woningzoekende vóór 1 januari 2013 verhuisde naar zelfstandige woonruimte, verloor hij zijn inschrijving en zijn opgebouwde meettijd. De woningzoekende moest zich opnieuw inschrijven en startte opnieuw met het opbouwen van meettijd.

Staat u al lang ingeschreven, bent u vóór 1 januari 2013 verhuisd en heeft u dit niet gemeld bij een woningcorporatie? Dan kan het zijn dat u geen recht meer heeft op uw opgebouwde meettijd. Neem hiervoor contact op met een van de bij Entree aangesloten woningcorporaties.

Vragen? Chat nu