Wat is het verschil tussen registratiedatum en meettijd?

Registratiedatum is de datum waarmee uw meettijd wordt bepaald. De meettijd is de tijd waarmee u reageert op woningen. Met registratiedatum en meettijd wordt dus hetzelfde bedoeld. Als u samen staat ingeschreven en u heeft verschillende registratiedatums, dan is de langste registratiedatum de meettijd.

Behoud meettijd per 1 januari 2013
Sinds 1 januari 2013 geldt dat, als u verhuist, u uw opgebouwde meettijd behoudt. Hoe werkt dit? U registreert zich als woningzoekende, eventueel met uw woonduur van uw huidige zelfstandige woonruimte, en u hebt vanaf dat moment een registratiedatum. Als u na 1 januari 2013 verhuist naar ander woonruimte, dan behoudt u altijd uw registratiedatum, oftewel uw meettijd.

Vragen? Chat nu