Bent u het niets eens met het besluit van de urgentiecommissie?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift alleen via een brief indienen. U moet uw bezwaarschrift opsturen binnen zes weken. Die zes weken worden geteld vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.
Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij de gemeente Arnhem. Deze gemeente is contactgemeente voor alle woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook als u zelf in een andere gemeente woont, moet u uw bezwaarschrift dus indienen bij de gemeente Arnhem.
U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Gemeente Arnhem
Cluster Intern Advies
Ter attentie van het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie
Postbus 9029
6800 EL Arnhem.

Meer informatie vindt u op www.arnhem.nl

Vragen? Chat nu