Heeft u een klacht over de uitvoering van de woonruimteverdeling?

Bijvoorbeeld over de beoordeling van uw meettijd of het niet krijgen van een aangeboden woning? Dan kunt u hiervoor terecht bij (de klachtencommissie van) een van de deelnemende woningcorporaties.

 

Vragen? Chat nu