Wanneer kan ik een mantelzorgurgentie krijgen?

Om voor een mantelzorgurgentie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Deze zijn:

  • Er is sprake van een ondersteuningsvraag;
  • Er is sprake van een mantelzorgrelatie waarin de mantelzorger minimaal 10 uur per week besteedt aan het bieden van mantelzorg;
  • De verwachting is dat de mantelzorgrelatie minimaal een jaar in stand blijft.

 

 

Vragen? Chat nu