Wat is een mantelzorgurgentie?

Burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen kunnen een zogenaamde mantelzorgurgentieverklaring verstrekken aan een woningzoekende die in de gemeente mantelzorg verleent of ontvangt.

 

Vragen? Chat nu